อ่านหนังสืออย่างไรไม่ให้ง่วง เรามีคำตอบ

การอ่านหนังสือสอบหรือหนังสือต่างๆ นั้นเรามักจะเจอกับปัญหาเมื่ออ่านหนังสือทีไรก็จะทำให้ง่วงทุกครั้ง เราจึงต้องมาหาวิธี หรือเคล็ดลับในการอ่านหนังสืออย่างไรไม่ให้ง่วง อ่านอย่างไรให้จดจำ และสภาพแวดล้อมในการอ่านหนังสือต้องเอื้ออำนวยให้เราได้อ่านหนังสือกันอย่างเต็มที่ สภาพแวดล้อมจะส่งผลต่อความง่วงของเราด้วย

เคล็ดลับการอ่านหนังสือไม่ให้ง่วง

  • ก่อนอ่านหนังสือให้ล้างหน้าล้างตา หรืออาบน้ำ จะทำให้สดชื่น ทำให้เราตื่นตัว ไม่ทำให้เราง่วง เหมือนเป็นการเติมพลังให้ร่างกายอีกรูปแบบหนึ่งของการอาบน้ำก่อนอ่านหนังสือ
  • ไม่อ่านหนังสือบนเตียงนอน เลี่ยงการอ่านหนังสือบนเตียงหรือใกล้สถานที่ทำให้เรานอนได้ เพราะเราจะนอนมากกว่าอ่านหนังสือ บางคนแค่หยิบหนังสือมายังไม่ทันอ่านก็ง่วงแล้ว เพราะเราอยู่ในสภาพแวดล้อมใกล้กับที่นอน สบายกว่าการอ่านหนังสือ จึงอยากจะเลือกสิ่งที่ทำให้สบายกว่า จึงทำให้ง่วงนอน
  • อย่ากินอื่มมากๆ ก่อนอ่านหนังสือ เพราะการกินอิ่มมากๆ จะทำให้ง่วง อ่านหนังสือไม่ได้
  • ให้อ่านล่วงหน้าก่อนสอบหลายวัน และอ่านทบทวนบทเรียนหลายๆ ครั้ง อย่าอ่านรอบเดียว
  • ไปอ่านหนังสือที่หอสมุดจะทำให้เรามีแรงบรรดาลใจจากคนรอบข้างในหอสมุด ที่ต่างก็อ่านหนังสือเช่นกัน

You may also like